Now showing items 1-1 of 1

    • İzâkî Mecmuasının İncelenmesi 

      Gök, Nurcan (Ardahan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Mecmua kelimesi, Arapça toplama bir araya getirme anlamına gelen cemʿ kökünden türemiştir. Edebi bir terim olarak ise çeşitli kişilere veya konulara ait seçilmiş metinleri barındıran derleme eserler olarak tanımlanabilir. ...