Now showing items 1-1 of 1

    • Şamli Mehmed Rȃgib Divançesi ve İncelemesi 

      Bakaç, Rojhat (Ardahan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Bu çalışmada, 19. yüzyıl divan Ģairi Râgıb’ın hayatı ve bilinen tek eseri olan Divançesi konu alınmıştır. Râgıb’ın yaşadığı yüzyılın siyasi, sosyal ve edebi durumunu özetleyen girişten sonra çalışmamızı oluşturan bölümlere ...