DSpace@Ardahan, Ardahan Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Enstitüler [103]
Fakülteler [1]
Meslek Yüksekokulları [0]
Yüksekokullar [1]
 • Orhan Pamuk'un Romanlarında Ev İmgesi 

  Soysal, Aslı (Ardahan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  Mimari bir yapı olmasının ötesinde ev, kişilerin varlıklarını dünya üzerinde bir yere konumlandırmalarını sağlayan bir içtenlik mekânı, zamansal kopuşları önleyerek soyun ve ailenin devamlılığının temellendiği bir ocak, ...
 • Kazak Türklerine Ait Boz Yiğit Destanı'nın Kahraman Monomiti Bağlamında İncelenmesi 

  Nurzhan, Nurbek (Ardahan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Kolektif bilinçdışı, arketip ve monomit kavramları artık edebiyatın birçok alanında çeşitli eserlerin sembolik dilini çözümlemek için kullanılmaktadır. Joseph Campbell ise bu ortak sembolizm içerisinden “kahraman” arketipine ...
 • Ahmet Kaçar'ın Şiirlerinde Radikal İmgeler 

  Daşdemir, Okan (Ardahan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  İmge sözcüğü, sanat ve bilim dünyasında geniş bir yelpazede kullanılan bir kavramdır. Günlük hayatta kullandığımız kalıplaşmış metaforların çoğu, imgesel ifadelerdir. İmge üzerinde gerek tanım gerekse sınıflandırma ...
 • Baku Arşivlerinde 1900-1930 Arası Türk Edebiyatına Dair Yazılar 

  Azizov, Sakhavat (Ardahan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Tezin kapsamında Bakü arşivlerinde muhafaza edilen Yeni Türk Edebiyatına ait metinler ele alınmıştır. Tezi oluşturan belge ve belgelerin ortaya konması sonucunda, Azerbaycan ve Türk edebiyatlarının karşılıklı etkileşimine ...
 • İzâkî Mecmuasının İncelenmesi 

  Gök, Nurcan (Ardahan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Mecmua kelimesi, Arapça toplama bir araya getirme anlamına gelen cemʿ kökünden türemiştir. Edebi bir terim olarak ise çeşitli kişilere veya konulara ait seçilmiş metinleri barındıran derleme eserler olarak tanımlanabilir. ...
 • Divânu Lûgati't-Türk ile Hakas Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Varlığı 

  Malkoç, Ezgioya (Ardahan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  DLT, Kaşgarlı Mahmud tarafından XI. yüzyılın başında yazılmış olan ve Türk dilinin temel taşlarından birisini oluşturan bir yapıttır. Günümüz Türkçesi açısından bakıldığında geniş bir sözlük olarak kendisini gösteren eser, ...
 • Mikayıl Müşfiq ile Ataol Behramoğlu'nun Şiirlerinin Karşılaştırmalı Çözümlenmesi 

  Azizova, Khazan (Ardahan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  İÇİNDEKİLER Bu tez çalışmasında günümüzde yaşayan Türk şairi Ataol Behramoğlu ve XX. asır Azerbaycan şairi Mikayıl Müşfik’in şiirlerinde ortak olan aşk, ölüm, ayrılık, özgürlük, mücadele kavramları seçilmiştir. ...
 • Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Eş Değer ve Yalancı Eş Değer Deyimler 

  Keçeci, Çağdaş (Ardahan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Tezimizin konusu, Özbek Türkçesi ile Türkiye Türkçesindeki eş değerli ve yalancı eş değerli deyimlerin karşılaştırmalı yöntemle ses, şekil ve anlam bakımından incelenmesidir. Tez, Giriş, İnceleme ve Sonuç kısımlarından ...
 • Şamli Mehmed Rȃgib Divançesi ve İncelemesi 

  Bakaç, Rojhat (Ardahan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada, 19. yüzyıl divan Ģairi Râgıb’ın hayatı ve bilinen tek eseri olan Divançesi konu alınmıştır. Râgıb’ın yaşadığı yüzyılın siyasi, sosyal ve edebi durumunu özetleyen girişten sonra çalışmamızı oluşturan bölümlere ...
 • Kazat Akmatov'un Öykülerinde Yapı ve İzlek 

  Eren, Mehmet (Ardahan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Kazat Akmatov, kendilik değerlerini tanımaya başlamasıyla birlikte iç dünyasında biriktirdiği gerek bireysel gerek toplumsal konuları parça parça yazıya geçirerek zamana iz bırakmak ister. Akmatov, yaşadığı anın yap-bozunu ...

Daha Fazla